Výnimočnosť

Precízna medicína

REVOLUČNÝ PRÍSTUP K ZDRAVIU JEDNOTLIVCA

Zdravie nie je ako priamka,

ale ani ako bludný kruh.

MAXIMÁLNA PERSONALIZÁCIA PRE KAŽDÉHO

Každý človek je jedinečný, a preto si vyžaduje aj jedinečnú zdravotnú starostlivosť. Aby sme mohli preventívne – terapeutické postupy ušiť na mieru klienta, využívame maximálnu personalizáciu založenú na najmodernejších medicínskych technológiách a vedeckých poznatkoch. Tento revolučný prístup nazývame precízna medicína, ktorá pozostáva z niekoľkých oblastí.

GENOMIKA ODHALÍ INDIVIDUÁLNE POTREBY

Genomika je vedecká disciplína, ktorá skúma kompletnú DNA informáciu človeka. Vďaka genotypizácii vieme dnes vyšetriť státisíce mutácií zodpovedných za predispozíciu k desiatkam rôznych ochorení. Tie dokážeme odhaliť pred ich vypuknutím, a iniciovať tak včasné preventívne opatrenia. Vieme tiež dopredu zistiť odpoveď organizmu na rôzne lieky a nastaviť tak liečbu podľa individuálnych potrieb pacienta. V neposlednom rade vieme podľa genotypu upraviť optimálnu výživu a pohybovú aktivitu.

NEPRETRŽITÝ MEDICÍNSKY DOHĽAD POMOCOU INTELIGENTNÉHO MONITOROVANIA

Komplexné spracovanie vstupov je kľúčom k správnej diagnostike. Ďalším z nástrojov personalizovanej diagnostiky je inteligentné monitorovanie. Vďaka digitálnej revolúcii sme schopní na diaľku monitorovať biologické funkcie, ktoré sa zaznamenávajú na náš zabezpečený medicínsky portál. Údaje o artériovom tlaku, srdcovej frekvencii a jej variabilite, EKG signáli, telesnej hmotnosti, frekvencii dýchania, telesnej aktivite, teplote a pod. sú následne spracované algoritmami umelej inteligencie, vďaka ktorým vieme okamžite rozoznať, a dokonca aj predvídať potencionálne zhoršenie zdravotného stavu, prípadne zachytiť rozvoj ochorenia v najvčasnejšom štádiu. Takýmto prístupom zaručujeme klientovi maximálne bezpečie nepretržitým medicínskym dohľadom v pohodlí jeho domova.

KOMPLEXNÉ VYHODNOTENIE A EXAKTNÁ INTERPRETÁCIA

Kontext je základom správnej medicíny. Do precíznej diagnostiky sa radia aj štandardné vyšetrenia ako zobrazovacie metódy, najmä ultrasonografia celého tela, záťažové vyšetrenie, krvné odbery a stanovenie klasických aj moderných biomarkerov širokého spektra ochorení. Napriek skutočnosti, že tieto vyšetrenia sú štandardne dostupné v nemocniciach, len zlomok pacientov sa k nim dostane včas, v kompletnom rozsahu a s dôrazom na komplexné vyhodnotenie. Sledovaním najnovších medicínskych trendov dokážeme zabezpečiť exaktnú interpretáciu týchto výsledkov a nastaviť optimálnu preventívnu a terapeutickú stratégiu.

DIALÓG, KTORÝ POMÔŽE KLIENTOVI DOSPIEŤ K VLASTNÉMU ROZHODNUTIU.

Komunikácia, kontakt a spätná väzba od pacienta je pre nás v terapeutických procesoch nenahraditeľná. Z toho dôvodu klienta do liečebného procesu aktívne zapájame. Po odovzdaní objektívnych lekárskych informácií ostáva výber liečebnej stratégie na klientovi. V prípade potreby sme otvorení aj alternatívnym liečebným postupom, založeným na medicíne dôkazov ako napr. terapia rastlinnými a výživovými doplnkami (integratívna medicína).

REVOLUČNÝ PRÍSTUP
K ZDRAVIU JEDNOTLIVCA

Zdravie nie je ako priamka,
ale ani ako bludný kruh.

MAXIMÁLNA PERSONALIZÁCIA PRE KAŽDÉHO

Každý človek je jedinečný, a preto si vyžaduje aj jedinečnú zdravotnú starostlivosť. Aby sme mohli preventívne – terapeutické postupy ušiť na mieru klienta, využívame maximálnu personalizáciu založenú na najmodernejších medicínskych technológiách a vedeckých poznatkoch. Tento revolučný prístup nazývame precízna medicína, ktorá pozostáva z niekoľkých oblastí.

GENOMIKA ODHALÍ INDIVIDUÁLNE POTREBY

Genomika je vedecká disciplína, ktorá skúma kompletnú DNA informáciu človeka. Vďaka genotypizácii vieme dnes vyšetriť státisíce mutácií zodpovedných za predispozíciu k desiatkam rôznych ochorení. Tie dokážeme odhaliť pred ich vypuknutím, a iniciovať tak včasné preventívne opatrenia. Vieme tiež dopredu zistiť odpoveď organizmu na rôzne lieky a nastaviť tak liečbu podľa individuálnych potrieb pacienta. V neposlednom rade vieme podľa genotypu upraviť optimálnu výživu a pohybovú aktivitu.

NEPRETRŽITÝ MEDICÍNSKY DOHĽAD POMOCOU INTELIGENTNÉHO MONITOROVANIA

Komplexné spracovanie vstupov je kľúčom k správnej diagnostike. Ďalším z nástrojov personalizovanej diagnostiky je inteligentné monitorovanie. Vďaka digitálnej revolúcii sme schopní na diaľku monitorovať biologické funkcie, ktoré sa zaznamenávajú na náš zabezpečený medicínsky portál. Údaje o artériovom tlaku, srdcovej frekvencii a jej variabilite, EKG signáli, telesnej hmotnosti, frekvencii dýchania, telesnej aktivite, teplote a pod. sú následne spracované algoritmami umelej inteligencie, vďaka ktorým vieme okamžite rozoznať, a dokonca aj predvídať potencionálne zhoršenie zdravotného stavu, prípadne zachytiť rozvoj ochorenia v najvčasnejšom štádiu. Takýmto prístupom zaručujeme klientovi maximálne bezpečie nepretržitým medicínskym dohľadom v pohodlí jeho domova.

KOMPLEXNÉ VYHODNOTENIE A EXAKTNÁ INTERPRETÁCIA

Kontext je základom správnej medicíny. Do precíznej diagnostiky sa radia aj štandardné vyšetrenia ako zobrazovacie metódy, najmä ultrasonografia celého tela, záťažové vyšetrenie, krvné odbery a stanovenie klasických aj moderných biomarkerov širokého spektra ochorení. Napriek skutočnosti, že tieto vyšetrenia sú štandardne dostupné v nemocniciach, len zlomok pacientov sa k nim dostane včas, v kompletnom rozsahu a s dôrazom na komplexné vyhodnotenie. Sledovaním najnovších medicínskych trendov dokážeme zabezpečiť exaktnú interpretáciu týchto výsledkov a nastaviť optimálnu preventívnu a terapeutickú stratégiu.

DIALÓG, KTORÝ POMÔŽE KLIENTOVI DOSPIEŤ K VLASTNÉMU ROZHODNUTIU.

Komunikácia, kontakt a spätná väzba od pacienta je pre nás v terapeutických procesoch nenahraditeľná. Z toho dôvodu klienta do liečebného procesu aktívne zapájame. Po odovzdaní objektívnych lekárskych informácií ostáva výber liečebnej stratégie na klientovi. V prípade potreby sme otvorení aj alternatívnym liečebným postupom, založeným na medicíne dôkazov ako napr. terapia rastlinnými a výživovými doplnkami (integratívna medicína).

Premedix Clinic