Preventívne programy

Komplexná analýza cholesterolu

Je potrebné uvedomiť si, že bežné vyšetrenie cholesterolu nie je z hľadiska vyobrazenia reálneho stavu vášho srdcovo-cievneho systému a celkového hospodárenia tela dostačujúce. Niekoľko 10tok rokov staré metódy už mali dosť času preukázať nám svoje nedostatky, na základe ktorých boli vyvinuté technológie s oveľa väčšou výpovednou hodnotou. Lipoprint (podrobné vyšetrenie cholesterolu, aktuálneho aj dlhodobého stavu kardiovaskulárneho systému na báze analýzy frakcii cholesterolu s terapeutickým aj prevenčným významom)+ odborná konzultácia s kardiológom špecializujúcim sa na túto problematiku.

cena programu

Čoskoro

Premedix Clinic