Preventívne programy

Kardio prevencia

Kardiovaskulárne ochorenia sú vo vyspelom svete naďalej primárnou príčinou úmrtia človeka. V Európskej Únii na tieto ochorenia zomiera 40% mužov a 49% žien, pričom sa jedná často o náhlu, ale preventabilnú smrť. Práve výrazný pokrok medicíny a vedy dnes umožňuje kardiovaskulárnym ochoreniam do vysokej miery efektívne predchádzať a poskytuje možnosť proaktívne zasiahnuť a tým zabrániť často náhlym a nečakaným úmrtiam.

Program komplexná kardiologická prevencia obsahuje nadštandardné lekárske vyšetrenie, ktoré zahŕňa komplexný rozbor krvi, 12 – zvodové EKG, Echokardiografiu, ultrazvukové vyšetrenie krčných tepien a  Inteligentné monitorovanie biologických funkcií po dobu jedného týždňa, záťažové vyšetrenie.

Po sumarizácii výsledkov krvných a skríningových vyšetrení bude pacient po dohode s asistentkou pozvaný na konzultáciu so špičkovým lekárom v oblasti internej medicíny a kardiológie, ktorý na základe najaktuálnejších overených poznatkov odporučí vhodnú prevenciu, prípadne pravidelné prehliadky na prevenciu kardiovaskulárnych morbidít a celkového zlepšenia zdravia pacienta.

Program zahŕňa:

  • Komplexné krvné odbery 
  • 12 – zvodové EKG
  • Zmeranie krvného tlaku, eventuálne tlakový holter
  • Podrobné Echokardiografické vyšetrenie
  • Ultrazvukové vyšetrenie / SONO krčných tepien (karotíd)
  • Záťažové ergometrické vyšetrenie
  • Inteligentné monitorovanie biologických funkcií po dobu jedného týždňa 
  • Vyšetrenie moču
  • Komplexnú konzultáciu s kardiológom, ktorej cieľom bude stanovenie čo najkvalitnejšej preventívnej stratégie

cena programu

390 €

Premedix Clinic