Preventívne programy

Komplexná analýza cholesterolu

Je potrebné uvedomiť si, že bežné vyšetrenie cholesterolu nie je z hľadiska vyobrazenia reálneho stavu vášho srdcovo-cievneho systému a celkového hospodárenia tela dostačujúce. Niekoľko desiatok rokov staré metódy už mali dosť času preukázať nám svoje nedostatky, na základe ktorých boli vyvinuté technológie s oveľa väčšou výpovednou hodnotou. Jednou z nich je práve Lipoprint. Tento program obsahuje podrobné vyšetrenie aktuálneho aj dlhodobého stavu kardiovaskulárneho systému na báze analýzy subfrakcií cholesterolu s terapeutickým aj prevenčným významom, ktorý s vami bude podrobne konzultovať špičkový lipidológ.

cena programu

190 €

Premedix Clinic