Preventívne programy

Komplexná analýza DNA

Tento program zahŕňa podrobný genomický test identifikujúci širokú škálu jednak predispozícii na ochorenia, ktorým vieme proaktívne predchádzať, ale aj terapeuticky zasiahnuť v prípade potreby. Komplexita testu nekončí však identifikáciou ochorení, ale taktiež poskytuje zákazníkovi komplexný prehľad o predispozíciach na metabolizovanie liekov, ale aj základných živín. Na základe reportu si tak vie aktívne upravovať príjem jednotlivých vitamínov, minerálov a iných nutrientov na dosiahnutie ideálneho zdravotného stavu a predovšetkým celkového dlhodobého skvalitnenia života. Zákazník však nie je s komplexným reportom ponechaný osamote. Spolu s obdržaním reportu bude zákazníkovi poskytnutá profesionálna konzultácia s lekárom, ktorá zaručí vyjasnenie akýchkoľvek otázok zo strany zákazníka a maximalizuje tak efektivitu preventívneho genomického vyšetrenia. Zaujímavým doplnkom je aj identifikácia statusu prenášača, čiže pokiaľ plánujete v blízkej budúcnosti potomstvo, vieme identifikovať prípadné predispozície, ktoré môže váš potomok zdediť.

cena programu

600 €

Premedix Clinic