Preventívne programy

Onko prevencia

Preventívno-skríningový program zameraný na prevenciu, skorý záchyt a diagnostiku častých
onkologických ochorení. Vyšetrenie skúseným onkológom zahŕňa detailnú rodinnú a osobnú anamnézu, rozhovor o životnom štýle, kompletné fyzikálne vyšetrenie a potrebné laboratórne vyšetrenia. Po zhodnotení individuálneho rizika klientovi navrhneme vhodné skríningové vyšetrenia a tiež preventívne opatrenia na zníženie rizika.

cena programu

Čoskoro…

Premedix Clinic