Preventívne programy

Pravidelná prevencia

Program Pravidelná prevencia je určený pre klientov, ktorí majú záujem o pokračovanie v programe maximálna prevencia na pravidelnej báze, spravidla v ročnom, prípadne polročnom intervale. Tento program vychádza priamo z výsledkov programu maximálnej prevencie, integruje a porovnáva vývoj zdravotného stavu a je na mieru ušitý potrebám klienta tak, aby neboli vynechané esenciálne vyšetrenia pre zachovanie dlhodobého zdravia, a zároveň nebol zbytočne vystavovaný ďalším zdravotníckym úkonom, pokiaľ si ich jeho zdravotný stav nevyžaduje.  

Program zahŕňa:

Komplexné vstupné vyšetrenie

 • Podrobná anamnéza
 • Zistenie preferencií klienta

Panel laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení

 • Krvné odbery 
 • 12 – zvodové EKG
 • Krvný tlak
 • Echokardiografia
 • Záťažové vyšetrenie
 • Inteligentné monitorovanie biologických funkcií po dobu jedného týždňa.

Podľa individuálnych potrieb klienta 

 • Ultrazvuk ciev
 • Ultrazvuk brucha
 • Tlakový Holter
 • Endoskopické vyšetrenie
 • Spirometria 
 • Očné vyšetrenie 
 • RTG
 • CT

Integrácia výsledkov

 • Vypracovanie diagnostického reportu
 • Vypracovanie skríningového reportu
 • Vypracovanie preventívne – terapeutického reportu

Výstupné stretnutie s pacientom

 • Odovzdanie a konzultovanie reportu
 • Doladenie odporúčaní podľa preferencií klienta
 • Dohodnutie ďalšieho sledovania podľa potreby

cena programu

480 €

Premedix Clinic