Kardiovaskulárna ambulancia

Lorem ipsum sdjkh sjkd sj ajkh ads fdjsf sj jjsakshszz. azd ddjh.  idfi jdj ffjf Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem xjkc j djkh ajg. kjdfgjfh gjkd fkjie j jsjsssddjhdj dh ud s dhjsskjas djhveuu vnfdo jdid hddfifdnkjjsbjsb sj s sj sj aj aj asj ja sja js. j sssg  sgwdv 

Podrobné vyštrenie stavu kardiovaskulárneho systému pacienta, vyhodnotenie aktuálneho stavu. identifikácia vrodených vád a iných predispozícii ku kardiovaskulárnym eventom, ktorým sa dá veľmi efektívne predchádzať. Balík zahrňa ergometriu, spirometriu, komplexný krvný test, ECHO vyšetrenie na špičkovom prístroji, EKG, a komplexnú konzuláciu s kardiológom

€420