Kto sme

Sme premedix

Premedix je inovatívna súkromná klinika so sídlom v Bratislave, ponúkajúca hlboké, diskrétne a priekopnícke liečebné postupy pre každého klienta. Zmyslom našej práce je poskytovať klientom prístup k vysoko kvalitnému a efektívnemu ošetreniu. Klinika Premedix združuje lekárov viacerých odborov, ktorí poskytujú svoje služby na jednom mieste a to formou PRECÍZNEJ MEDICÍNY.
Svojim spôsobom fungovania prinášame pre klienta rozpoznateľnosť kvality. Vieme, že všetci, ktorí vstúpia do našich diskrétnych dverí, už nie sú zo zdravotného hľadiska nepopísaný papier. Napriek tomu, sa s klientom v pravdivom a dôvernom dialógu snažíme klásť si správne otázky a načrtnúť nové riešenia pre jeho zdravie. Sme skupina ľudí, ktorej dáva zmysel života vnímanie starostlivých vzťahov, ako niečo pravdivé, ozajstné a hlboké. Zároveň máme vo svojej DNA aj túžbu dokázať svoje MAJSTROVSTVO pomocou odvážneho a neľahkého jednania. Našou výzvou je súčasný stav starostlivosti o zdravie pacientov na Slovensku. Vznik kliniky inicioval v roku 2020 skúsený kardiológ MUDr. Allan BÖHM, PhD, MBA, FESC, člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti, ktorý je priekopníkom precíznej medicíny na Slovensku.
 

Zdravie nie je luxus. Zdravie je pravda. Veríme, že každý klient, ktorý dorazí k diskrétnym dverám Premedixu, môže k nám vstúpiť len s túžbou poznať pravdu o svojom zdraví a s ochotou na nej pracovať. Táto čestnosť je pre niektorých ľudí záťažou, pretože sa boja odhalenia svojich vnútorných dilém. Priznajme si však, že je to jediná cesta ako vieme podporiť vaše zdravotné aktíva. Precízne sme spojili do celistvého konceptu to najlepšie z rodinnej a evidence based medicíny pre priekopnícke obnovenie vášho zdravia. Pretože práve vy, ste všetko čo máte, vaše rozhodnutie vykročiť k poznaniu pravdy o svojom zdraví, je všetko čo pre spoločný úspech vyžadujeme.

Ponúkame vám hlboký a kvalitný dialóg, v ktorom vám pomôžeme dospieť k vlastnému názoru na budúcnosť. Vaše rozhodnutie už nemusí byť stávkou na vlastnú intuíciu. Získate kvalifikované dáta o svojom stave a perspektíve budúcnosti. Pohľad na svoje zdravie môže pomôcť vám, ale aj našej vízii.

Premedix Clinic