Hematologická ambulancia - cenník

Výkon Cena výkonu Poznámka
Vstupné vyšetrenie 70,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Zhodnotenie výsledkov, záverečná správa a návrh liečebného postupu 70,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Kontrola 30,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

 

Objednajte sa
na vyšetrenie