Náš team

MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC, FJCS

Kardiológia

Doc. MUDr. Štefan Korec, Csc.

Onkológia

prof. doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Endokrinológia

MUDr. Adela Penesová, PhD

Výživa

MUDr. IGOR STRAKA, PhD

Neurológia

Premedix Clinic

   

MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC, FJCS

MUDr. Allan Böhm, PhD, MBA, FESC, FJCS pracuje na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj výskumu v oblasti kardiovaskulárnej prevencie, trombóz, arytmií a umelej inteligencie, za ktorý získal viaceré medzinárodné ocenenia. V roku 2015 založil biomedicínsku organizáciu Premedix Academy. V roku 2017 bol Európskou kardiologickou spoločnosťou oslovený, aby spoluzaložil Komisiu pre digitálnu medicínu, vďaka ktorej objavil prvé zárodky precíznej medicíny vo svete. Vzápätí túto formu medicíny priniesol aj na Slovensko, a tak vznikla Premedix Clinic. V roku 2020 bol Dr. Böhm zvolený do predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti ako vôbec prvý Slovák a zároveň sa stal historicky najmladším členom tejto najväčšej kardiologickej spoločnosti na svete.

Doc. MUDr. Štefan Korec, Csc.

Patrí medzi najvýznamnejších onkológov na Slovensku, ale aj vo svete. Desať rokov bol riaditeľom Národného onkologického ústavu v Bratislave, rozbiehal prvé štúdie s imunoterapiou malígneho melanómu. V USA založil a riadil onkologické centrum a  venoval sa výuke na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. Od svojho návratu na Slovensko vyvíja a aplikuje nové trendy v liečbe a prevencii onkologických ochorení, venuje sa aplikovaniu genomiky a umelej inteligencie v onkológii a inovatívnym prístupom k liečbe onkologických pacientov. 

prof. doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Je špičkovým lekárom s unikátnou kombináciou medicínskych atestácii v odbore interná medicína a endokrinológia, klinická biochémia a laboratórna medicína. Absolvoval študijné pobyty na univerzitách vo Viedni, v Paríži, Birminghame a Grazi. Je skúseným odborníkom v diagnostike interných ochorení a odborníkom na poruchy metabolizmu tukov a na vnútorné a endokrinné choroby. Pôsobí ako pedagóg na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, pričom úzko spolpracuje so špecialistami v Rakúsku. Je autorom monografie Lipoproteíny a početných vedeckých publikácii v popredných časopisoch.

MUDr. Adela Penesová, PhD

Popredná slovenská lekárka, vedkyňa, spoluzakladateľka a prezidentka Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). Študovala na LF UK, kde v r. 2006 obhájila PhD.  Pôsobila 2,5 roka v National Institute of Health (NIH) v sekcii pre výskum obezity a diabetu. Je členkou odborných a vedeckých spoločností (European Association of Preventive Cardiology (EAPC), Slovenskej diabetologickej, obezitologickej, endokrinologickej spoločnosti). Je vysokoškolská lektorka patologickej fyziológie na LF, pracuje v Biomedicínskom centre SAV. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 64 odborných publikácií. Taktiež je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT a venuje sa popularizácii vedy a zdravého životného štýlu.

MUDr. IGOR STRAKA, PhD

MUDr. Igor Straka, PhD. pracuje na II. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave, je odborným asistentom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne a výskumne sa venuje problematike extrapyramídovým ochoreniam (najmä Parkinsonovej chorobe a príbuzným ochoreniam, vrátane pokročilých metód liečby).