Úspechy našich odboríkov

-Výskumná štúdia AFISBIO I & II (Atrial Fibrillation onset in relationship to plasma Biomarkers)

-Výskumná štúdia APAF ESUS (Apelin in Prediction of Atrial Fibrillation after Embolic Stroke of Undetermined Source)

-Výskumná štúdia BioGuard (vývoj algoritmov strojového učenia vytvorených na diagnostiku ischemickej choroby srdca pomocou aplikácie pre smartphone)

-Projekt ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE (Umelá inteligencia v medicíne )

-Organizácia 2 medzinárodných vedeckých letných škôl (The International Research Summer schools) pre viac než 50 účastníkov z celého sveta

-Organizácia 9 akreditovaných klinických webinárov z kardiológie a internej medicíny

-Organizácia 3 semestrálnych online kurzov (zameraných na bioštatistiku, biomedicínsky výskum, a písanie vedeckých publikácií) pre viac než 100 účastníkov

Premedix Clinic