Personalizovaná a prediktívna medicína je budúcnosť

Allan Böhm - Finalista ESET Science Award kategórie: Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov
 

MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC, FJCS vedie kliniku a akadémiu precíznej medicíny – Premedix, pracuje na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a diaľkovo študuje na Univerzite v Oxforde. Vo svojom výskume kombinuje metódy molekulárnej biológie, digitálnych technológií a umelej inteligencie v oblasti srdcových ochorení.

Výskum Allana Böhma sa venuje niekoľkým oblastiam srdcovo-cievnych ochorení. Prvou je skúmanie vzťahu cirkulujúcich látok v krvi na fibriláciu predsiení. Je to najčastejšie vyskytujúca sa arytmia, ktorá sa bežne zachytáva pomocou monitorovania EKG, čo má mnohé úskalia. Preto sa spolu s tímom snaží vyvinúť diagnostickú metódu na zachytenie tejto arytmie cez cirkulujúce biomarkery v krvi.

Druhou oblasťou, ktorou sa zaoberá, je výskum trombóz, teda krvných zrazenín. Tie sú zodpovedné napríklad za srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu či pľúcnu embóliu. 

Treťou oblasťou je dátová analýza a umelá inteligencia, ktorej cieľom je personalizovaná a prediktívna zdravotná starostlivosť – tzv. precízna medicína. So svojím tímom v Premedixe zostrojili algoritmy strojového učenia (umelej inteligencie), ktoré dokážu predvídať čo sa u daného pacienta stane. „Na základe veľkého množstva pacientskych parametrov a charakteristík sme vytvorili skórovací systém, vďaka ktorému vieme u daného pacienta stanoviť riziko rozvoja komplikácie, prípadne úmrtia. Vieme potom zdravotnú starostlivosť personalizovať, teda prispôsobiť každému človeku na mieruTakto teraz vieme napríklad predvídať, u ktorého pacienta so srdcovým infarktom dôjde k rozvoju kardiogénneho šoku – čo je najobávanejšia komplikácia, zvyčajne končiaca úmrtím. Keď túto komplikáciu vieme predvídať, dokážeme jej predísť.“

V rámci digitálnej medicíny sa venuje aj analýze fotopletyzmografickej krivky pomocou umelej inteligencie. Fotopletyzmografická krivka je krivka, ktorá odzrkadľuje prietok krvi v malých tepnách – dokážu ju zmapovať napríklad inteligentné hodinky, ktoré sledujú tep na základe rozširovania kapilár v koži. Spolu s tímom skúma možnosti využitia analýzy tejto krivky v diagnostike a monitorovaní rôznych ochorení, ako napríklad ischemickej choroby srdca alebo srdcového zlyhávania. Precízna medicína momentálne tvorí gro jeho práce a verí, že v budúcnosti bude medicína smerovať k personalizovanej a prediktívnej diagnostike a liečbe.

Objednajte sa
na vyšetrenie