e-Recept

Pri zmene liečby, komplikáciách spojených s užívaním liekov alebo pri zmene lekárom určeného dávkovania je potrebná osobná návšteva u lekára.

e-Recept

Objednajte sa
na vyšetrenie