Pravidelná prevencia

Program vychádza priamo z výsledkov programu maximálnej prevencie, integruje a porovnáva vývoj zdravotného stavu. Cieľom je zachovanie dlhodobého zdravia. 

Program je dobrovoľným pokračovaním programu maximálnej prevencie na pravidelnej báze, spravidla v ročnom, prípadne polročnom intervale.
 
Proces diagnostiky: 

 • podrobný rozhovor s lekárom,
 • kardiologické vyšetrenie,
 • odber krvi,
 • vyhodnotenie špičkovým lekárov.

 OPIS PROGRAMU

Komplexné vstupné vyšetrenie

 • Podrobná anamnéza
 • Zistenie preferencií klienta

Panel laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení

 • Krvné odbery 
 • 12 – zvodové EKG
 • Krvný tlak
 • Echokardiografia
 • Záťažové vyšetrenie
 • Inteligentné monitorovanie biologických funkcií po dobu jedného týždňa
 • Ultrazvuk ciev
 • Ultrazvuk brucha
 • Tlakový Holter
 • Endoskopické vyšetrenie
 • Spirometria 
 • Očné vyšetrenie 
 • RTG
 • CT

Integrácia výsledkov

 • Vypracovanie diagnostického reportu
 • Vypracovanie skríningového reportu
 • Vypracovanie preventívno – terapeutického reportu

Výstupné stretnutie s pacientom

 • Odovzdanie a konzultovanie reportu
 • Doladenie odporúčaní podľa preferencií klienta
 • Dohodnutie ďalšieho sledovania podľa potreby

Objednajte sa
na vyšetrenie