Daniel Kollár

generálny riaditeľ
ČSOB Banka

Stretol som sa tu s vysoko profesionálnym prístupom založenom na využívaní moderných technológii a dát. Zákazník, teda pacient,  je tu naozaj na prvom mieste.

Objednajte sa
na vyšetrenie