Pravidelná prevencia

Program vychádza priamo z výsledkov programu maximálnej prevencie, integruje a porovnáva vývoj zdravotného stavu. Cieľom je zachovanie dlhodobého zdravia. 

Program je dobrovoľným pokračovaním programu maximálnej prevencie na pravidelnej báze, spravidla v ročnom, prípadne polročnom intervale.

Proces diagnostiky: 

  • podrobný rozhovor s lekárom,
  • kardiologické vyšetrenie,
  • odber krvi,
  • zobrazovacie a funkčné vyšetrenia podľa odporúčania lekára,
  • vyhodnotenie špičkovým lekárom.

Objednajte sa
na vyšetrenie