Hematologická ambulancia

Zaoberáme sa fyziologickými funkciami krvi a ochoreniami krvi

Lekári
MUDr. Viliam Lauko 

adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 951 504 125 
e-mail: hemato@premedixclinic.sk

 

Vstupné komplexné vyšetrenie pozostáva z dvoch samostatných návštev.

Prvá návšteva zahŕňa:

 • Oboznámenie sa s dostupnou zdravotnou dokumentáciou a dôvodom hematologického vyšetrenia
 • Pohovor s pacientom (komplexná anamnéza) za účelom získania potrebných informácií
 • Základné fyzikálne vyšetrenie pacienta
 • Predbežné zhodnotenie s návrhom potrebných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení

Druhá návšteva zahŕňa:

 • Zhodnotenie výsledkov zrealizovaných vyšetrení
 • Návrh ďalšieho diagnostického a liečebného postupu

 

Zameranie hematologickej ambulancie:

 • Diagnostika porúch zrážanlivosti krvi so zameraním na poruchy spojené s nadmernou zrážanlivosťou krvi (trombofilné stavy)
 • Konzultácia a liečba u pacientov s diagnostikovanými trombofilnými stavmi
 • Konzultácia a liečba u pacientov s diagnostikovanou trombózou
 • Kontrola zavedenej antitrombotickej liečby
 • Diagnostika leukopénie, leukocytózy, anémie, polyglobúlie, trombocytopénie a trombocytózy

Objednajte sa
na vyšetrenie