Kardiologická ambulancia

Zaoberáme sa srdcom a jeho poruchami

Lekári
MUDr. ALLAN BÖHM, PhD, MBA, FESC, FJCS


MUDr. Tomáš Pavlík

 
MUDr. Mária Hajzoková
 
 
MUDr. Tereza Hlavatá
 
MUDr. Ivan Varga 
 
MUDr. Peter Penz
 

e-Recept

adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 950 594 700
e-mail: kardio@premedixclinic.sk

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kardiologickej ambulancii. Kvalitní, neustále sa vzdelávajúci lekári.

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Union
Zdravotná poisťovňa Dôvera


Vstupné komplexné vyšetrenie pozostáva z dvoch samostatných návštev.

Prvá návšteva so zdravotnou sestrou zahŕňa:

  • Komplexné vyšetrenie krvi
  • Vyšetrenie krvného tlaku
  • EKG – elektrokardiografia


Druhá návšteva s lekárom zahŕňa:

  • Echokardiografia (podrobná vizualizácia srdca na princípe sona)
  • Osobná integratívna konzultácia výsledkov vyšetrení a anamnézy
  • Doplnkové vyšetrenie – ultrazvuk krčných tepien (karotíd)
  • Doplnkové vyšetrenie – ultrazvuk ciev dolných končatín


Ďalšie služby:

Telemedicínske Inteligentné monitorovanie.
Konzultácia telemedicínskych výsledkov na diaľku.
Genetické vyšetrenie (komplexná analýza DNA).

Osobný lekár na dlhodobú starostlivosť po individuálnej dohode.

Prístup k novým možnostiam liečby a najmodernejším liekom vďaka spolupráci kliniky na klinických štúdiách.

e-Recept

Objednajte sa
na vyšetrenie