Kardiologická ambulancia - cenník

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
Zdravotná poisťovňa Union,
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Výkon Cena výkonu
Vstupné kardiologické vyšetrenie (40-60 min.)  90,00 €
Kontrolné kardiologické vyšetrenie (20-30 min.) 40,00 €
EKG vyšetrenie s popisom 10,00 €
Echokardiografické vyšetrenie  30,00 €
24-hodinové  EKG monitorovanie 20,00 €
7 – dňové EKG monitorovanie 60,00 €
24-hodinové Holter TK meranie  35,00 €
Ergometria 80,00 €
Ultrazvuk krčných tepien (karotíd) 50,00 €
Ultrazvuk ciev dolných končatín  35,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín  100,00 €
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 7 dní 150,00 €
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 30 dní 290,00 €
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 30 dní 190,00 €
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 90 dní 290,00 €
Osobný lekár 180,00 €/hod.
Laboratórne vyšetrenie krvi  na vyžiadanie
Predoperačné kardiologické vyšetrenie  na vyžiadanie
Predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi  na vyžiadanie

Objednajte sa
na vyšetrenie