Kardiologická ambulancia - cenník

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
Zdravotná poisťovňa Union,
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Výkon Cena výkonu Poznámka
Vstupné kardiologické vyšetrenie (40-60 min.)  90,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Kontrolné kardiologické vyšetrenie (20-30 min.) 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EKG vyšetrenie s popisom 10,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady  ZP
Echokardiografické vyšetrenie  30,00 € na žiadosť  pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
24-hodinové  EKG monitorovanie 20,00 € cena vrátane administratívy, na žiadosť  pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
7 – dňové EKG monitorovanie 60,00 € cena vrátane administratívy, na žiadosť  pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
24-hodinové Holter TK meranie  35,00 € cena vrátane administratívy, na žiadosť  pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Ergometria 80,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Ultrazvuk krčných tepien (karotíd) 50,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Ultrazvuk ciev dolných končatín  35,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín  100,00 € vyžiadané pacientom po dohovore s lekárom ambulancie
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 7 dní 150,00 €  
Domáce inteligentné kardiologické monitorovanie 30 dní 290,00 €  
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 30 dní 190,00 €  
Domáce inteligentné monitorovanie arteriálneho tlaku 90 dní 290,00 €  
Osobný lekár 180,00 €/hod. prémiová starostlivosť
Laboratórne vyšetrenie krvi  na vyžiadanie cena na základe rozsahu vyšetrenia, na žiadosť pacienta nad rámec úhrady  ZP
Predoperačné kardiologické vyšetrenie  na vyžiadanie cena na základe rozsahu vyšetrenia, na žiadosť pacienta nad rámec úhrady  ZP
Predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi  na vyžiadanie cena na základe rozsahu vyšetrenia, na žiadosť pacienta nad rámec úhrady  ZP

Objednajte sa
na vyšetrenie