Interná ambulancia - cenník

Výkon Cena výkonu Poznámka
Predoperačné vyšetrenie 60,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Vstupné interné vyšetrenie 85,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Kontrola 30,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

 

Objednajte sa
na vyšetrenie