Endokrinologická ambulancia - cenník

Výkon Cena výkonu Poznámka
Komplexné endokrinologické vyšetrenie 95,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Kontrolné endokrinologické vyšetrenie 50,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Telefonická konzultácia po vyšetrení 10,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

 

Objednajte sa
na vyšetrenie