Ultrazvuk, sonografia - cenník

Výkon Cena výkonu
Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny 45,00 €
Ultrazvuk obličiek a močového mechúra 45,00 €
Ultrazvuk orgánov malej panvy 40,00 €
Ultrazvuk mäkkých tkanív 40,00 €
Ultrazvuk štítnej žľazy 30,00 €
Ultrazvuk orgánov krku (štítna žľaza, slinné žľazy a lymfat. uzliny) 45,00 €
Ultrazvuk semenníkov (Scrotum) 40,00 €
Ultrazvuk prsníkov a podpazušia 45,00 €
Ultrazvuk lymfatických uzlín (jedno regio) 25,00 €
Dopplerova ultrasonografia karotíd a hlavných mozgových ciev na krku 30,00 €
Dopplerova ultrasonografia žíl alebo tepien horných končatín - jedna končatina 35,00 €
Dopplerova ultrasonografia žíl alebo tepien horných končatín - obe končatiny 50,00 €
Dopplerova ultrasonografia žíl alebo tepien dolných končatín - jedna končatina 35,00 €
Dopplerova ultrasonografia žíl alebo tepien dolných končatín - obe končatiny 50,00 €
Ultrazvuk brucha s vyšetrením renálnych artérií 60,00 €
Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny s vyšetrením portálneho prietoku krvi 60,00 €
Ultrazvuk brucha s vyšetrením brušnej aorty 60,00 €
Konzultácia vykonaného USG vyšetrenia s návrhom ďalších diagnostických a liečebných postupov 20,00 €
USG vyšetrenie a komplexná rádiologická konzultácia prinesených materiálov zo zobrazovacích vyšetrení (MRI, CT, RTG), vypracovanie správy s návrhom ďalších diagnostických a liečebných postupov 90,00 €

 

Objednajte sa
na vyšetrenie