Neurologická ambulancia - cenník

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
Zdravotná poisťovňa Union,
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Cenník platný od 1. 11. 2023

Výkon Cena výkonu pre poistencov VŠZP, Dôvery a Unionu s výmenným lístkom Cena výkonu pre samoplatcov
Komplexné vstupné neurologické vyšetrenie  65,00 € 65,00 €
Kontrolné neurologické vyšetrenie  35,00 € 35,00 €
EMG vyšetrenie syndróm karpálneho tunela 10,00 € 40,00 €
EMG vyšetrenie n. ulnaris 10,00 € 40,00 €
EMG vyšetrenie n. radialis - jedna končatina 10,00 € 40,00 €
EMG vyšetrenie n. radialis - dve končatiny 10,00 € 60,00 €
EMG vyšetrenie neuropatia n. fibularis, n. tibialis - jedna končatina 10,00 € 40,00 €
EMG vyšetrenie neuropatia n. fibularis, n. tibialis - dve končatiny 10,00 € 60,00 € 
EMG vyšetrenie polyneuropatia 10,00 € 65,00 € 
EMG vyšetrenie plexopatia 10,00 € 65,00 € 
EMG vyšetrenie radikulopatia 10,00 € 50,00 € 
EMG vyšetrenie ochorenie motorického neurónu (ALS) 10,00 € 90,00 €
EMG vyšetrenie myopatia 10,00 € 60,00 € 
EMG vyšetrenie myasténia gravis 10,00 € 60,00 € 
EMG vyšetrenie tetánia 10,00 € 40,00 €
Podanie 1 infúzie 30,00 € 30,00 €
Podanie 3 infúzií 80,00 € 80,00 €
Podanie 4 infúzií 105,00 € 105,00 € 
Podanie 5 infúzií 125,00 €  125,00 € 

 

Objednajte sa
na vyšetrenie