Neurologická ambulancia - cenník

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
Zdravotná poisťovňa Union,
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Výkon Cena výkonu Poznámka
Komplexné vstupné neurologické vyšetrenie  65,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Kontrolné neurologické vyšetrenie  35,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Podanie infúznej liečby 20,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie syndróm karpálneho tunela 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie n. ulnaris 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie n. radialis - jedna končatina 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie n. radialis - dve končatiny 60,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie neuropatia n. fibularis, n. tibialis - jedna končatina 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie neuropatia n. fibularis, n. tibialis - dve končatiny 60,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie polyneuropatia 65,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie plexopatia 65,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie radikulopatia 50,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie ochorenie motorického neurónu (ALS) 90,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie myopatia 60,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie myasténia gravis 60,00 €  na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
EMG vyšetrenie tetánia 40,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

 

Objednajte sa
na vyšetrenie