Funkčná diagnostika - cenník

Výkon Cena výkonu Poznámka
Ergometria 80,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
24-hodinové  EKG monitorovanie 50,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
7 – dňové EKG monitorovanie 120,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
24-hodinové Holter TK meranie  35,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 1 mesiac 290,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 6 mesiacov 870,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 1 rok 1 740,00 € na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP, samoplatca

 

Objednajte sa
na vyšetrenie