Funkčná diagnostika - cenník

Výkon Cena výkonu
Ergometria 80,00 €
24-hodinové  EKG monitorovanie 50,00 €
7 – dňové EKG monitorovanie 120,00 €
24-hodinové Holter TK meranie  35,00 €
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 1 mesiac 290,00 €
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 6 mesiacov 870,00 €
Komplexné monitorovanie zdravotného stavu pacienta - 1 rok 1 740,00 €

 

Objednajte sa
na vyšetrenie