Interná ambulancia

Zameriavame sa na interné vyšetrenia vrátane predoperačných

Lekári
MUDr. Diana Ševčíková 

 

 

adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 950 594 700 (dopoludnia)
            +421 951 504 125 (popoludní)
e-mail: interna@premedixclinic.sk

 

Ponúkame interné a predoperačné vyšetrenia.

 

Vyšetrenia pozostávajú z dvoch samostatných návštev.

Interné predoperačné vyšetrenie

Prvá návšteva so zdravotnou sestrou zahŕňa:

 • Komplexné vyšetrenie krvi + moču
 • Vyšetrenie krvného tlaku
 • EKG – elektrokardiografia
 • Oximetria

Druhá návšteva s lekárom zahŕňa:

 • zhodnotenie EKG
 • komplexná osobná konzultácia anamnézy + výsledkov
 • v prípade potreby doplníme bicyklovú ergometriu, EKG Holter, prípadne vyšetrenie srdca, USG brucha 

 

Interné vyšetrenie

Prvá návšteva so zdravotnou sestrou zahŕňa:

 • Komplexné vyšetrenie krvi + moču
 • Vyšetrenie krvného tlaku
 • EKG – elektrokardiografia
 • Oximetria

Druhá návšteva s lekárom zahŕňa:

 • zhodnotenie EKG
 • komplexná osobná konzultácia anamnézy + výsledkov
 • v prípade potreby doplníme bicyklovú ergometriu, EKG Holter, vyšetrenie srdca, USG brucha, ciev dolných končatín, RTG hrudníka a iné zobrazovacie vyšetrenia
 • v prípade potreby nastavenie liečby hypertenzie, hypercholesterolémie a iných internistických zdravotných ťažkostí

Objednajte sa
na vyšetrenie