Neurologická ambulancia

Zaoberáme sa nervovou sústavou

Lekári
MUDr. Igor Straka, PhD.
 
 
MUDr. Alice Martinkovičová, PhD.
 
Picture 1
MUDr. Iuliia Travkina

MUDr. Oľga Duraníková

e-Recept

adresa: Jelšová 1, 831 01 Bratislava
telefón: +421 950 594 700
e-mail: neuro@premedixclinic.sk


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neurologickej ambulancii

Zmluvní partneri
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Union
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Vstupné vyšetrenie pozostáva z kompletného inštrumentalizovaného vyšetrenia s následným zhodnotením ďalšieho diagnosticko-terapeutického algoritmu.

ponúkame komplexné a kontrolné neurologické vyšetrenia
pri vašich problémoch a stavoch:

  • Po cievnych mozgových príhodách
  • Migrény
  • Bolesti hlavy a vertebrogénne ochorenia
  • Poruchy motoriky
  • Demencie
  • Záchvatové ochorenia
  • Závratové stavy
  • Neuropatie

e-Recept

Objednajte sa
na vyšetrenie