Ciele kliniky

Našou misiou je implementovať precíznu medicínu do klinickej praxe a poskytovať tak prvotriednu zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Aby sme naplnili tento cieľ, zriaďujeme sieť medicínskych expertov a kliník s vlastným výskumným programom a systémom vzdelávania.

Za prvý rok vybudujeme v Bratislave kliniku precíznej medicíny vo forme preventívneho centra a kardiologickej ambulancie. Následne budeme rozširovať odbornosti o onkológiu, diabetológiu, internú medicínu etc. formou konziliárnej spolupráce s najlepšími odborníkmi v daných oblastiach. Postupne sa z konziliárnej spolupráce vyvinú špecializované ambulancie pod hlavičkou Premedix Clinic. Na odborný, vedecký a technologický rozvoj bude dohliadať Premedix Academy, ktorá bude zabezpečovať kontinuálny progres v jednotlivých špecializáciách prostredníctvom vzdelávania lekárov, vlastného výskumu a implementácie precíznej medicíny do klinickej praxe.

Počas 2. až 4. roka fungovania sa naplno rozvinú špecializované ambulancie, ktoré sa neskôr spoja do polikliniky.

Do 8 rokov vznikne špičkové medicínsko-výskumné nemocničné zariadenie.

Objednajte sa
na vyšetrenie