Výnimočnosť

ZÁVÄZOK NAPREDOVANIA

Aby sme vás, svojich klientov ubezpečili, že našou primárnou motiváciou pôsobiť v zdravotníctve nebol, nie je a ani nebude zisk, ale vaše zdravie, rozhodli sme sa zriadiť našu organizáciu ako neziskovú. Týmto spôsobom riadenia vám garantujeme, že po úhradách všetkých nákladov budeme celý profit investovať späť do vzdelávania našich odborníkov, napredovania lekárskych služieb a do výskumu. Práve vďaka tejto inovácii v zdravotníctve – neziskovej povahe Premedix, vieme pre vás zabezpečiť rovnováhu medzi komerčným realizmom a neustálym zdokonaľovaním sa.

Premedix Clinic